Română
Urmărește-ne pe:

DECLARAȚIA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Protejăm datele personale ale clienților noștri în mod responsabil. Citește mai mult.

Compania BTL cunoaște importanța tot mai mare a dreptului la viața privată, protecția și securitatea datelor personale ale clienților noștri, partenerilor, angajaților, într-un cuvânt datele cu caracter personal ale tuturor subiecților din întreaga lume. Ca organizație internațională ale cărei comerț internațional, dezvoltare de produse sau structuri manageriale se extind dincolo de frontiere, depunem eforturi constante în scopul asigurării și dezvoltării continue a protecției datelor cu caracter personal și depășirii cerințelor minime stabilite de reglementările legale, ținând cont totodată de regulile de aplicare relevante și transparente. Scopul acestui regulament este acela de a informa publicul cu privire la procedurile și posibilitățile noastre de a participa la luarea deciziilor cu privire la modul în care date cu caracter personal vor fi prelucrate și utilizate prin instrumente electronice sau non-electronice.

Principalul domeniu de aplicare privind protecția datelor cu caracter personal și protecția vieții private sunt reprezentate de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Aceste reglementări juridice sunt completate și stipulate de legile statelor membre, precum și de regulile interne ale companiei, care sunt implementate treptat pentru îndeplinirea obiectivelor companiei în ceea ce privește consolidarea drepturilor privind datele cu caracter personal ale subiecților și protejarea confidențialității acestora.  

Ce date personale prelucrăm?

Datele personale sunt toate datele despre o persoană care poate fi identificată direct sau indirect prin aceste date. Conform principiului minimizării datelor cu caracter personal, compania noastră implementează treptat reguli privind prelucrarea exclusivă a datelor cu caracter personal care sunt necesare pentru desfășurarea activităților sale sau sunt cerute de lege. Datele personale sunt datele de identificare, cum ar fi numele, prenumele, studiile, codul numeric personal, data nașterii, locul de reședință, numărul IN, numărul de identificare fiscală și datele de contact cum ar fi adresa, numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail. Cu acordul dvs. procesăm doar datele furnizate în plus față de regulamentul legal.   

De ce procesăm datele dvs. personale?

Dacă obligația legală, interesul public sau protecția intereselor vitale ale unui subiect nu impun (Articolul 6 al Declarației privind protecția datelor cu caracter personal), prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod voluntar. Procesăm datele pe care dvs. ni le puneți la dispoziție în primul rând în scopul furnizării serviciilor noastre, pentru nevoile noastre interne și în scopuri de marketing sau de afaceri. În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor sau doriți ștergerea datele dvs. personale, puteți face acest lucru în scris la adresa de e-mail gdpr@btlnet.com. Vă garantăm ștergerea datelor dvs. personale în decurs de o lună, cu excepția cazului în care există o altă cerință legală.

Cui ar putea servi datele personale?

În niciun caz, datele nu vor fi transmise unor terțe părți în viitor fără o notificare corespunzătoare. În situația în care transmitem datele unor terțe părți, acestea vor fi obligate să respecte un acord privind protecția datelor. Pe plan internațional, compania noastră poate împărtăși date cu caracter personal în colaborare cu terțe persoane numai atunci când este obligată să respecte Declarația privind protecția datelor cu caracter personal (GDPR). În anumite ocazii, este posibil să existe obligația legală de a vă furniza datele personale autorităților publice. Chiar și în aceste cazuri, vom solicita întreaga documentație în vederea protejării intereselor dvs..  

Cum garantăm securitatea datelor dvs. personale?

Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate și păstrate în siguranță atât timp cât este necesar, pentru scopurile pentru care au fost colectate. Ne vom respecta angajamentele și vom proteja drepturile dvs. în conformitate cu prevederile Declarației privind protecția datelor cu caracter personal pe întreaga perioadă. Utilizăm tehnici de calcul moderne, capabile să vă protejeze datele personale, evitând distrugerea, modificarea, pierderea, accesul sau prelucrarea neautorizată sau alte utilizări necorespunzătoare.

Acordarea consimțământului

Cu excepția cazurilor stabilite de lege, prelucrăm datele dvs. personale numai cu consimțământul dvs..  

Drepturile dvs.

Conform prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal ale Declarației privind protecția datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

  1. Conform Principiului transparenței, Compania are obligația de a vă furniza informațiile de contact ale Operatorului, scopul procesării, perioada pe care vor fi colectate datele, intenția   transferării datelor către țări terțe și de a oferi informații cu privire la drepturile de mai jos. Aceste date vă vor fi furnizate automat de companie odată cu acceptarea acodului privind prelucrarea datelor.
  2. Un alt drept îl reprezintă accesul la datele dvs. personale. În comparație cu datele menționate anterior, acestea sunt furnizate la cerere. Aveți dreptul să solicitați informațiile în cazul în care compania a procesat datele dvs., categoria de date cu caracter personal în curs de prelucrare  și perioada pentru care sunt procesate datele. La cerere, vi se va permite accesul gratuit sau o copie gratuită a datelor prelucrate.
  3. Un alt principiu al Declarației privind protecția datelor cu caracter personal este corectitudinea datelor personale. Compania va adopta toate măsurile posibile pentru a procesa date exacte și actualizate. Compania are obligația de a verifica dacă procesează date exacte, fiind nevoită să le șteargă sau să le corecteze, după cum este cazul. Chiar și în această situație, compania are obligația de a informa în prealabil. Aveți dreptul să completați datele dvs. personale printr-un formular electronic sau printr-o declarație adresată companiei.
  4. Declarația privind protecția datelor cu caracter personal vă oferă „dreptul de a fi uitat” sau dreptul de a fi șters. Acest drept vă oferă opțiunea de a solicita companiei să vă șteargă datele și să nu le mai păstreze decât dacă există un alt impediment juridic - de exemplu din interes public sau ca urmare a obligației legale care presupune prelucrarea de date. Dacă există o astfel de excepție, compania trebuie să vă informeze în termen de o lună.
  5. Aveți dreptul să solicitați limitări privind prelucrarea datelor dvs.. În cazul unor date inexacte, compania trebuie să-și limiteze prelucrarea  datelor în timpul perioadei de verificare. Alte cazuri includ manipularea ilegală și prelucrarea necorespunzătoare, cu excepția cazului în care este în interesul dvs. să ștergeți datele. Ultimul motiv este să depuneți o contestație privind prelucrarea datelor, atât timp cât compania vă ia în considerație obiecțiile.
  6. Aveți dreptul la portabilitatea datelor. Acest drept vă permite să mutați sau să transferați datele dvs. personale între operatori.
  7. După cum am menționat mai sus, Declarația privind protecția datelor cu caracter personal vă oferă dreptul de a depune o contestație împotriva procesării datelor personale în orice moment. Veți fi anunțat cu privire la acest drept în ultima comunicare cu compania noastră. În cazul în care depuneți o contestație, compania va înceta să vă prelucreze datele până la stabilirea unor motive legitime pentru prelucrare.
  8. Și, nu în ultimul rând, Declarația privind protecția datelor cu caracter personal vă oferă dreptul de a nu face obiectul niciunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dvs. personale.

Contactați-ne

Cunoaștem faptul că protecția datelor cu caracter personal este o problemă delicată. Pentru lămuriri sau explicații nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail gdpr@btlnet.com.